ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ -

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
7455 17 ก.ย. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานแผนงาน 14 แห่ง |10
7454 17 ก.ย. 63 ทั่วไป  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา งานบุคลากร 3 แห่ง |3
7453 17 ก.ย. 63 ทั่วไป  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งานบุคลากร 14 แห่ง |14
7452 17 ก.ย. 63 ทั่วไป  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดเลย งานบุคลากร 14 แห่ง |14
7451 16 ก.ย. 63 ทั่วไป  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง |14
7450 16 ก.ย. 63 ด่วน  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานแผนงาน 6 แห่ง |6
7449 15 ก.ย. 63 ทั่วไป  นายกิตติพงษ์ โกษาจันทร์ งานบุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้าย|1
7448 15 ก.ย. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด19" งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง |14
7447 15 ก.ย. 63 ทั่วไป  เลื่อนวันประชุมสัมมนาวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง |14
7446 14 ก.ย. 63 ทั่วไป  รายงานผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กศน.อำเภอนาแห้ว สารบรรณกลาง| -
7445 14 ก.ย. 63 ทั่วไป  รายงานผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอวังสะพุง สารบรรณกลาง| -
7444 14 ก.ย. 63 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID)ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีฯ กศน.อำเภอนาด้วง สารบรรณกลาง| -
7443 11 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย งานแผนงาน 14 แห่ง |14
7442 11 ก.ย. 63 ทั่วไป  ให้ครู กศน.ตำบลพ้นจากตำแหน่ง งานบุคลากร กศน.อำเภอเชียงคาน|1
7441 11 ก.ย. 63 ทั่วไป  การประชุมสัมมนาวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง |14
7440 11 ก.ย. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่จุลสารสรรพสามิต กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 14 แห่ง |14
7439 10 ก.ย. 63 ทั่วไป  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธ์การทดสอบปลายภาคเรียน1ปี63 งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง |14
7438 9 ก.ย. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้เเบบคัดกรองคนพิการ ทางการศึกษา รุ่นที่ 3 งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 2 แห่ง |2
7437 8 ก.ย. 63 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอวังสะพุง สารบรรณกลาง| -
7436 3 ก.ย. 63 ด่วนที่สุด  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานแผนงาน 14 แห่ง |14
7435 3 ก.ย. 63 ด่วนที่สุด  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานแผนงาน 14 แห่ง |14
7434 2 ก.ย. 63 ทั่วไป  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา งานบุคลากร กศน.อำเภอนาแห้ว|1
7433 2 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E-Book กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 14 แห่ง |14
7432 2 ก.ย. 63 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 14 แห่ง |14
7431 2 ก.ย. 63 ทั่วไป  เผยแพร่หนังสือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 14 แห่ง |14
7430 2 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามวิจัย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเมืองเลย|1
7429 2 ก.ย. 63 ทั่วไป  ส่งคำสั่ง งานพัสดุ ยกเลิก|ยกเลิก
7428 2 ก.ย. 63 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมสังเคราะห์ผลงานทางวิชาการ งานบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเลย|1
7427 31 ส.ค. 63 ทั่วไป  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ งานบุคลากร กศน.อำเภอวังสะพุง|1
7426 31 ส.ค. 63 ทั่วไป  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ งานบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเลย|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System