:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
19 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอเปลี่ยนเเปลงรูปเเบบจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง | 9
19 เม.ย. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การขายพัสดุที่ชำรุดและเสือมสภาพของ กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุ 14 แห่ง | 9
19 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 14 แห่ง | 10
19 เม.ย. 64 ทั่วไป  การคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 14 แห่ง | 10
17 เม.ย. 64 ทั่วไป  รายงานผลการจัดกิจกรรม Big cleaning day กศน.ตำบล/แขวง กศน.อำเภอปากชม สารบรรณกลาง | -
16 เม.ย. 64 ทั่วไป  รายงานการจิดกิจกรรม Big cleaning day กศน.อำเภอด่านซ้าย สารบรรณกลาง | -
16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอความตอบแบบสอบถามการรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนย่านความถี่ uhf งานแผนงาน 14 แห่ง | 13
16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" งานแผนงาน 14 แห่ง | 13
16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ส่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมการเเเพร่ระบาดของโรคติอเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง | 14
16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงเเละงดจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง | 13