:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
17 ก.ย. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานแผนงาน 14 แห่ง | 10
17 ก.ย. 63 ทั่วไป  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา งานบุคลากร 3 แห่ง | 3
17 ก.ย. 63 ทั่วไป  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งานบุคลากร 14 แห่ง | 14
17 ก.ย. 63 ทั่วไป  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดเลย งานบุคลากร 14 แห่ง | 14
16 ก.ย. 63 ทั่วไป  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง | 14
16 ก.ย. 63 ด่วน  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานแผนงาน 6 แห่ง | 6
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  นายกิตติพงษ์ โกษาจันทร์ งานบุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้าย | 1
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด19" งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง | 14
15 ก.ย. 63 ทั่วไป  เลื่อนวันประชุมสัมมนาวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 14 แห่ง | 14
14 ก.ย. 63 ทั่วไป  รายงานผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กศน.อำเภอนาแห้ว สารบรรณกลาง | -