กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมงานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ นักศึกษา กศน.ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ นักศึกษา กศน. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งนายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเลย นำบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเลย และนักศึกษา กศน.ตำบลกุดป่อง กศน.ตำบลนาดินดำ เป็นตัวแทน กศน.อำเภอเมืองเลย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ นักศึกษา กศน. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร กศน.อำเภอเมืองเลย จ.เลย
 


จำนวนผู้เข้าชม :: 32 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - วุฒิชัย ฮดมาลี