กศน.อำเภอภูเรือ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การทำกะลามะพร้าว เพื่อสุขภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายทศพร จันทศร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ มอบหมายให้ นายวิชญ์ วังคีรี ครู กศน.ตำบล และนายประสิทธิ์ แสนสุภา ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยาการให้ความรู้เรื่อง การทำกะลามะพร้าว เพื่อสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสานตมพัฒนา ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :: 16 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา