กศน.อำเภอภูเรือ จัดประชุมประจำเดือนบุคลากร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายทศพร จันทศร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ เป็นประธานในดำเนินการ ประชุมประจำเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 / 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 และประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 8/2564 เพื่อมอบหมายภารกิจงานตามแนวนโยบายจากต้นสังกัด สู่ การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งติดตามภารกิจงานที่ได้มอบหมายไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมผกาคีรีเขตต์ ชั้น 2 กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :: 14 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา