สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การรายงานผลการควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การรายงานผลการควบคุมภายใน 

 

 


ความคิดเห็น

   ไฟล์คะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
   ราคากลาง จัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย
   ไฟล์คะแนนเทียบระดับ 1/58
   ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
...