อำเภอนาแห้ว

 
   
 
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ น้ำตกธารสวรรค์

 

  เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอมากที่สุด อยู่หลังโรงเรียนนาแห้ววิทยาซึ่งห่างจากอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์เข้าถึงบริเวณน้ำตกได้โดยสะดวก น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 15 เมตร มีน้ำตกขั้นบันได อยู่เหนือน้ำตกธารสวรรค์ประมาณ 1 กิโลเมตร การเดินทางจากน้ำตกธารสวรรค์ไปน้ำตกขั้นบันไดโดยทางเท้าประมาณ 10 นาที แต่ละขั้นของน้ำตกประมาณ 4-7 เมตร ป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีชั้นหินเรียงรายกันเป็นทอด ๆ บริเวณ น้ำตกธารสวรรค์มีศาลาสำหรับพักผ่อน ตอนล่างมีก้อนหินน้อยใหญ่เรียงราย มีสาหร่ายและพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นบริเวณริมฝั่งสองข้างทาง

สิ่งที่น่าสนใจเีรียนรู้

1. การดำรงชีวิตของสัตว์บริเวณรอบๆ น้ำตก
2. การประกอบดำรงชีวิตของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง
3. ศึกษาทางน้ำ
4. สถานที่ท่องเที่ยว
5. สภาพภูมิประเทศ


สถานที่ตั้งปัจจุบัน บ้านนาแห้วใหม่ ม. 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย 42170
โทรศัพท์
: 0- 4289-7179
วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน
ผู้รับบริการ : เปิดให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : จากตัวเมืองเลย – อ.ด่านซ้าย ค่าโดยสาร 60 บาท จาก อ.ด่านซ้าย - หน้าที่ว่าการ อ.นาแห้ว ค่าโดยสาร 40 บาท
ระยะทาง : จากเมืองเลย - น้ำตกธารสวรรค์ ระยะทาง 115 ก.ม.