สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
กิจกรรม
 
กศน.อ.เมืองเลย ร่วมโครงกา...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมกิจ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ต...
กศน.อ.เมืองเลย เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์/รถจักรยานยนต์ในทาง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุใ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ได้มาเยี่ยมเยือน และให้กำลังใจชาว กศน.จังหวัดเลย...
กศน.อ.เมืองเลย จัดโครงการ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จ...
กศน.อ.เมืองเลย จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boot Camp ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคุรุสัมนาคาร อ.เมืองเลย จ.เลย...
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศ...
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมผีตาโขน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นำโดย นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ...
กศน.เลยจับมือพัฒนาฝีมือแร...
กศน.เลยรวมพลังระดมความคิด...
กศน.อ.เมืองเลย จัดโครงการ...
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมน้ำหมาน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นำโดย นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย พร้...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระ...
กศน.อ.เมืองเลย จัดโครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ กศน. หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
 
 
ปฏิทินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ป...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจั...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะห...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงคาน...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงคาน...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะห...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจั...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงคาน...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงคาน...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
- ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์...
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561กศน.อำภอเชียงคาน...
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
 
 
- ประกาศรับสมัครบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา สังกัด กศน.อำเภอภูเรือ/กศน.อำเภอนาด้วง ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑...
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศสำนักงาน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ กศน.จ.เลย...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน...
 
 
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561กศน.อำภอเชียงคาน...
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงคาน...
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
- รายละเอียดคุณลักษณะหนังสือเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอเมืองเลย...
 
 
 
 
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เอกสารบุคลากร
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
ปฏิทินการดำเนินงาน
 
 
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
ระเบียบการเงิน


 


 


 
เอกสารออนไลน์ 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .