กศน.อำเภอภูเรือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพจิต พิชิตโรคซึมเศร้า

นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอภูเรือมอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอภูเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพจิต พิชิตโรคซึมเศร้า ดำเนินการจัดขึ้นในระหว่างวันที่  9 – 10 กันยายน 2563ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูเรือ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสานตมพัฒนา อำเภอ
ภูเรือ จังหวัดเลยจำนวนผู้เข้าชม :: 14 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา