กศน.อำเภอภูเรือ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล"

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทศพร จันทศร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ นำคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอภูเรือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรุ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" ณ แหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ศพก.บ้านแสนสุข ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :: 9 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา