กศน.อำเภอภูเรือ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางนันท์นภัส บุญยะประทีป ปลัดอำเภออาวุโส ผู้แทนนายอำเภอภูเรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายทศพร จันทศร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ นำคณะครู และนักศึกษา กศน.ในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ มีนางวิไลวรรณ วงชารี และนางสาวปาริชาติ ทิพย์รัตน์ วิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ให้ความรู้แก่นักศึกษา กศน.ที่เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :: 7 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา