กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CHAMP)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายทศพร จันทศร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CHAMP) ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาศักยภาพ ของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ศาลาวัดโพธิ์ชัย บ้านไฮตาก หมู่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :: 14 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา