กศน.อำเภอภูเรือ ข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างเครือข่าย ดำเนินตามค่านิยม วัฒนธรรมการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายทศพร จันทศร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ มอบหมายให้ นางแพ็ทติยา ศรีบุรินทร์ ครู กศน. ตำบล นางสาวสุนิสา สุวรรณชาติ ครู ศรช. และนางสาวธัญลักษณ์ วงษ์ทวี ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินตามค่านิยม วัฒนธรรมการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :: 12 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา