กศน.อำเภอภูเรือ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 กศน.อำเภอภูเรือ นำโดย นายทศพร จันทศร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสังกัด และคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สนามสอบโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดย นายประกอบ โพธิ์ราม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ในการจัดสอบครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าสอบในรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 65.48

จำนวนผู้เข้าชม :: 17 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 








ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา