สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43 

   สอบราคาเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล(ระยะเวลาเช่า 5 ปี) [ 09 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ [ 09 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2557 [ 07 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศราคากลางเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 03 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ไฟล์คะแนน 1-57 [ 02 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สถานศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ E-exam ให้แจ้งนักศึกษาเข้าสอบในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น [ 30 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประมวลภาพการรับประเมินสถานศึกษาพอเพียง [ 17 กันยายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
   สื่อวีดีทัศน์ นำเสนอ สถานศึกษาพเพียง กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 17 กันยายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. [ 10 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศผลสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 10 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 12557 [ 02 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป [ 27 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 18 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน.) วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 06 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป [ 05 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 05 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6 [ 04 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]