สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43 

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 18 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน.) วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 06 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป [ 05 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 05 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6 [ 04 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6 [ 04 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5 [ 04 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา [ 30 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4 [ 28 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5 [ 28 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3 [ 28 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล (เพิ่มเติม)ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 25 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 24 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4 [ 23 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2 [ 16 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3 [ 16 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) [ 15 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]