สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39 

   ติดตามงานสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ N-NET [ 06 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ราคากลางสื่อหนังสืออาเซียน กศน.เชียงคาน [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก [ 31 มกราคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   กำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอปากชม [ 23 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   กำหนดราคากลางซื้อหนังสือ สื่อ อาเซียน กศน.อำเภอภูเรือ [ 08 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
   กำหนดราคากลางซื้อหนังสือ สื่อ อาเซียน กศน.อำเภอปากชม [ 08 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557 [ 03 มกราคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ผลคะแนนการสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 03 มกราคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ราคากลางการจัดซื้อหนังสือ สื่อ สำหรับเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 03 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอภูหลวง [ 24 ธันวาคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
   กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอท่าลี่ [ 20 ธันวาคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
   ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา [ 11 ธันวาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน [ 06 ธันวาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   กำหนดการและสถานที่สอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [ 28 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย [ 22 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
   กำหนดราคากลาง(การประกวดหนังสือ) กศน.เอราวัณ [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   กำหนดราคากลาง ( หนังสือประกอบการเรียนการสอน ) กศน.อำเภอนาแห้ว [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
    การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภูเรือ [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
    การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ครู ศรช. [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]