สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40 

   โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557 [ 10 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สนามสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2556 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557 [ 09 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งรายงานผู้จบหลักสูตรระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย พร้อมส่ง Backup ข้อมูล ITW [ 09 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สถานศึกษาที่ยังไม่นำส่งข้อมูล GPA ภาคเรียนที่ 2/2556 [ 04 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 28 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 27 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม) [ 27 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ [ 24 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 24 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ไฟล์คะแนนวิชาบังคับ [ 17 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   เชิญร่วมงาน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 [ 07 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 06 มีนาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
   โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์ [ 04 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57 [ 03 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สมุดบันทึกความดี [ 03 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สถิตินักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ติดตามงานสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ N-NET [ 06 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ราคากลางสื่อหนังสืออาเซียน กศน.เชียงคาน [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก [ 31 มกราคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]