สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40 

   ประกาศราคากลางหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ [ 16 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
   กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๑๖ รายการ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [ 15 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   ประกาศกำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล [ 12 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล [ 12 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   แจ้งสถานศึกษานำอุปกรณ์เข้าอบรม [ 02 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 28 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ตารางสอบรายบุคคลนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศเลขที่นั่งสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 21 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557 [ 10 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สนามสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2556 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557 [ 09 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งรายงานผู้จบหลักสูตรระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย พร้อมส่ง Backup ข้อมูล ITW [ 09 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สถานศึกษาที่ยังไม่นำส่งข้อมูล GPA ภาคเรียนที่ 2/2556 [ 04 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 28 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 27 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม) [ 27 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ [ 24 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 24 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ไฟล์คะแนนวิชาบังคับ [ 17 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   เชิญร่วมงาน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 [ 07 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 06 มีนาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]