สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46 

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเอราวัณ [ 30 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558 [ 28 พฤศจิกายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58 [ 27 พฤศจิกายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเอราวัณ เรื่องการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 24 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเลย [ 24 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอภูหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 21 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
   ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 20 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
   กศน.อำเภอด่านซ้าย ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 20 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
    ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ 20 พฤศจิกายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   กศน.อำเภอภูกระดึง เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
   ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ [ 18 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ [ 18 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
   ราคากลางซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ราคากลางการจ้างพิมพ์สือหนังสือเรียน กศน.อำเภอหนองหิน ภาคเรียนที่ 2/ 2557 [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
   สอบราคาจ้างพิมพ์สือหนังสือแบบเรียนกศน. พ.ศ.2551 [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
   ประกาศ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
   ประกาศราคากลาง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
   ประกาศ กศน.อำเภอนาด้วง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]