สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47 

   การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี) [ 18 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร กศน.เมืองเลยและห้องน้ำชายหญิง [ 12 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 06 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
    ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ (สทศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ [ 05 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สนามสอบปลายภาคของนักศึกษาทางไกล ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ [ 04 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง [ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง [ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2557 [ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   วิดีทัศน์ etv [ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด สค57 [ 29 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 20 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   บันทึกตกลงจ้างทำอาหาร [ 13 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557 [ 13 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย [ 12 มกราคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
   ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 05 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก [ 24 ธันวาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศราคากลางก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง [ 19 ธันวาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
   ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 18 ธันวาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ร่าง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 18 ธันวาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]