สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แจ้งสถานศึกษานำอุปกรณ์เข้าอบรม

โครงการประชุมปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี พัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

ให้สถานศึกษานำอุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาในการอบรม


1. คู่มือทั้ง 3 วิธี
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
3. เครื่องปริ้นต์
4. อุปกรณ์ต่อพ่วง

 

 


ความคิดเห็น

   คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ฐานข้อมูลสถานที่พักแรมในจังหวัดเลย
   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้านพักผู้อำนวยการ
...