สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ใบสมัครและแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล

 

 


ความคิดเห็น

   คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ฐานข้อมูลสถานที่พักแรมในจังหวัดเลย
   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้านพักผู้อำนวยการ
...