สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ด้วย นางเสริมสุข นามวงษา ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 216 หมู่ 3 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญ ซึ่งจะฌาปนกิจศพในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ วัดป่าซำบง ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศสอบราคจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอผาขาว
   ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ของ กศน.อำเภอวังสะพุง
   จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง
   ประกาศสอบราคา หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอด่านซ้าย
...