สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ด้วย นางเสริมสุข นามวงษา ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 216 หมู่ 3 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญ ซึ่งจะฌาปนกิจศพในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ วัดป่าซำบง ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงผังบริเวณฯ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี
   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผังบริเวณและภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย
   ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
   ไฟล์คะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
   ราคากลาง จัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย
...