สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4
   แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3
   ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.)
   ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
...