สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สนง.กศน.จังหวัดเลย ขอส่ง ร่างนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อศึกษาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้วพร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของ กศน.ตำบลโคกขมิ้น โดยวิธีตกลงราคา กศน.อำเภอวังสะพุง
   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง บรรณารักษ์
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้วพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...