สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ระเบียบพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
   ฐานข้อมูลที่พักแรมในจังหวัดเลยและรายชื่อผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด
   แบบรายงานการขยายผลดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   ราคากลาง การขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารห้องสมุดประชาชน
...