สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ระเบียบพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   กำหนด วัน เวลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูสอนคนพิการ พ.ศ.2559
   ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
   ประกาศยกเลิกการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ พ.ศ.2559
   ตารางแสดงการกำหนดราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าลี่
...