สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ระเบียบพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอหนองหิน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายเอียด(ราคากลาง)การจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.เอราวัณ
   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.ปากชม
...