สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ระเบียบพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 12557
   ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8
   สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7
...