สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ระเบียบพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก 1/60
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
   รายละเอียดคุณลักษณะหนังสือเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอเมืองเลย
   ตารางจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอเมืองเลย
...