สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
โครงการอบรมสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัสดุและระบบจัดซื้อจัดจ้าง

*** เลื่อน เป็นวันที่ 17-18 มกราคม 2556**** * * ให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และปรินเตอร์มาใช้ในการอบรมด้วย

 

 


ความคิดเห็น

   คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ฐานข้อมูลสถานที่พักแรมในจังหวัดเลย
   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้านพักผู้อำนวยการ
...