อำเภอนาแห้ว

 
   
 
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ การกลั่นสุราชุมชน

 

     ประวัติการก่อตั้งกลุ่มสุรากลั่นชุมชน ผู้ก่อตั้งกลุ่มสุรากลั่นชุมชนคือ นายทองพูน เสวิสิทธิ์ นายทองพูนเล่าว่าแต่ก่อนพ่อแม่เป็นคนต้มเหล้าเถื่อน ไฟฟ้าก็ไม่มีต้องต้มตามหัวไร่ปลายนา เชื้อยีสต์ แป้งหมัก พ่อ แม่ ก้ทำเอง ตนจึงได้จำสูตรและวิธีการต้มเหล้ามา ซึ่งแต่ก่อนขั้นตอนการผลิตเหล้าก็ไม่สมบูรณ์ ตนก็ได้มาพัฒนาขั้นตอนการผลิตให้ดีและสะอาดขึ้น เริ่มก่อตั้งกลุ่มสุรากลั่นชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งแต่ก่อนจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลนามาลาและได้แยกออกมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหัวด่าน แนวคิดที่จัดตั้งกลุ่มคือ ชาวบ้านในพื้นที่ก็ดื่มสุรากลั่นที่ผลิตเองอยู่แล้ว จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น พอดีกับทางการให้ไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตขาย ตนจึงได้ปขึ้นทะเบียนขออนุญาตและทำสัญญากับกรมสรรพสามิตร เพื่อให้สมชิกในตำบลมีรายได้

ด้านการตลาด

      ในเขตพื้นที่อำเภอนาแห้ว ชาวบ้านก็ซื้อกินกันตลอด ตัวแทนร้านค้าต่างๆในอำเภอนาแห้วก็มาซื้อเพื่อไปขายต่อ นอกเขตพื้นที่อำเภอนาแห้ว ตัวแทนร้านค้าต่างๆในอำเภอด่านซ้าย อำเภอเมือง อำเภอนครไทย (จ.เพรชบูรณ์ ) ก้มาซื้อเพื่อไปขายต่อ บางครั้งก็มีตัวแทนร้านค้าจากกรุงเทพฯ มาวื้อทีละ 40 – 50 ลัง

รายได้

       ชาวบ้านจะหมุนเวียนกันมาทำและตกลงกันให้ค่าจ้างวันละ 100 บาท และตกลงจ่ายวันที่ 1 ของทุกเดือน กำไรที่เหลือก้เก็บไว้ สิ้นปีก็นำมาแบ่งกัน

วัตถุดิบในการผลิตสุรากลั่น

  (1) หม้อต้มเหล้า               (8) เครื่องวัดดีกรี
  (2) แป้งเหล้า                    (9) เครื่องวัดน้ำตาล
  (3) ข้าวเหนียว                  (10) ที่ปิดฝาขวด
  (4) เครื่องแช่                    (11) ฝาปิดขวด
  (5) เครื่องหมัก                  (12) ฉลาก
  (6) ขวดสำหรับบรรจุ           (13) ถ่าน
  (7) เตาสำหรับใช้ต้มเหล้า     (14) กะละมัง

วิธีการทำ

  1. นำแป้ง (เชื้อยีสต์) ที่กลุ่มทำขึ้นมาตำให้ละเอียด
  2. ชั่งกิโลให้พอกับต้องการ
  3. นำแป้งที่ตำและน้ำปูนใสกับข้าวเหนียวนึ่งคนให้เข้ากัน
  4. นำข้าวเหนียวที่ผสมแล้วไปหมักไว้ในโอ่งอัดข้าวเหนียวให้แน่น ๆ
  5. นำผ้ามาปิดปากโอ่ง หมักไว้ 6 วัน
  6. นำน้ำมาผ่า แล้วเก็บไว้ 20 วัน ก้นำมากลั่น

ขั้นตอนการบรรจุขวด

 1. ใช้เครื่องวัดดีกรีวัดให้ได้ 40 ดีกรี
 2. บรรจุใส่ขวด
 3. เข้าเครื่องอัดฝา
 4. บรรจุลังเพื่อรอการจำหน่ายสิ่งที่น่าสนใจเรียนรู้

 1.วัตถุดิบในการผลิตสุรากลั่น
 2.ขั้นตอนการผลิตสุรากลั่น
 3.ขั้นตอนการทำแป้งยีสต์

สถานที่ตั้ง : บ้านหัวด่าน หมู่ที่ 2 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 
วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
ผู้รับบริการ : เปิดให้บริการความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : จากตัวเมืองเลย – อ.ด่านซ้าย ค่าโดยสาร 60 บาท จาก อ.ด่านซ้าย - โรงไวน์กระชายดำ ค่าโดยสาร 20 บาท
ระยะทาง : การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 2113 (ด่านซ้าย-นาแห้ว) จากเมืองเลย - โรงผลิตสุรากลั่น ระยะทาง 100 ก.ม.